Kaikkea paitsi viherpesua

Meidän tarinamme

Moneks-Siivous Oy on vuonna 2007 perustettu perheyritys, jonka perustajajäsenet tuottivat yhdessä siivouspalveluja yli 30 vuoden ajan. Yritys aloitti toimihenkilörakenteella ja muuttui osakeyhtiöksi vuonna 2008, tarjoten siivouspalveluita Uudenmaan alueella toimiville yritysasiakkaille. Yritys kasvoi vuosien aikana vakaasti noin 50-henkiseksi siivousyritykseksi, jonka kantavia toimintaperiaatteita olivat asiakaslähtöinen siivouspalvelu sekä omasta henkilöstöstä huolehtiminen. Yrityksellämme onkin hyvin pitkäaikaisia asiakkuuksia ja pisimmät asiakkuudet ovat kestäneet jopa yhtiön perustamisen alkuajoista saakka.

Perheyrityksen omistusrakenteeseen tuli suuri muutos vuoden 2020 syyskuussa, kun yrityksen silloinen toimitusjohtaja myi yrityksen eteenpäin yrityksessä vuodesta 2010 alkaen työskennelle pojalleen. Tästä hetkestä eteenpäin yrityksemme omistajana sekä toimitusjohtajana on toiminut Kai Fagerlund, jonka pitkä historia yrityksen palveluksessa on käsittänyt kaikkea aina siivoustöistä ja reskontran hoitamisesta uusasiakashankintaan.

Vuonna 2022 uudistimme yrityksemme strategian ja aloitimme mittavat kehitystoimet sekä investoinnit yrityksen tulevaisuuden vision saavuttamiseksi. Halusimme omalla toiminnallamme luoda yhteiskunnallista hyvää edistämällä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia, johon perustuen yrityksemme uudeksi missioksi muodostui olla siivusalan vastuullisin toimija Suomessa. Uuden missiomme toteuttaminen lähti vakaalla pohjalla liikkeelle, kun meille vuonna 2022 myönnettiin Suomen ensimmäisenä ja ainoana siivousliikkeenä Suomalaisen Työn Liiton ylläpitämä Yhteiskunnallisen Yrityksen merkki. Olemme jatkaneet missiomme mukaista kehitystyötä ja tulemme vuoden 2023 aikana hakemaan ylläpitosiivouspalveluillemme Joutsenmerkkiä.

Vastuullisuus

Haluamme omalla toiminnallamme olla suunnannäyttäjiä siivousalan vastuullisuusasioissa. Henkilöstön hyvinvointi, ekologinen kestävyys ja kiertotalousajattelu sekä ihmisten ammatillinen kouluttaminen ovat vastuullisuusajattelumme keskiössä. Siivousala on pitkään kärsinyt työntekijöiden työperäisestä hyväksikäytöstä sekä harmaasta taloudesta – me työskentelemme muuttaaksemme tämän.

Missio, visio, arvot

Missiomme on olla vastuullisin palveluntarjoaja siivousalalla.

Edistämme yhteiskunnallista hyvää sekä sosiaalisen pääoman kasvua yhteiskunnassa. Kiertotalousajattelu, kotimaisuus sekä ekologisuus ovat toimintamme ytimessä ja liikumme vaiheittain kohti kemikaalittomia siivousmenetelmiä ympäristön säästämiseksi. Palvelumme perustuvat asiakkaidemme tarpeiden täyttämiselle ja ne ovat suunniteltu laadukkaiksi ja kustannustehokkaiksi sekä asiakkaan että ympäristön näkökulmasta.

Visiomme on olla Suomen halutuin siivousalan yhteistyökumppani ja työnantaja.

Tuotamme sidosryhmillemme lisäarvoa tarjoamalla vaivattomia, luotettavia ja kustannustehokkaita palveluja. Haluamme olla edelläkävijöitä asiakaskokemuksen ja palvelutuotannon laadussa sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Ihmislähtöisillä johtamiskäytännöillä, erilaisilla henkilöstöeduilla ja mahdollisuudella vaikuttaa omaan työnkuvaansa tähdätään hyvinvoivaan, tyytyväiseen sekä ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Arvomme ovat vastuullisuus, reiluus ja läpinäkyvyys.

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että liiketoimintamme perustuu kestävälle kehitykselle, huolehdimme työntekijöistämme ja kitkemme alan työperäistä hyväksikäyttöä. Reiluus merkitsee meille sitä, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti sekä samanarvoisesti ja että hoidamme sovitut asiat joustavasti huomioimalla asiakkaidemme tarpeet. Läpinäkyvyys tarkoittaa meille sitä, että meillä on avoimet ja selkeät toimintatavat sekä menetelmät työntekijöidemme ja asiakkaidemme suuntaan.