Perussiivous

Tilojesi perusteelliseen puhdistustarpeeseen

Mitä perussiivous on?

Perussiivouksella tarkoitetaan perusteellista ja harvemmin suoritettavaa siivoustyötä, jolla kohennetaan tilojen yleistä puhtaustasoa. Pääsääntöisesti perussiivouksessa poistetaan pinnoille kiinnittynyttä ja pinttynyttä likaa sekä suoritetaan pintojen hoitokäsittely pinnoille sopivilla menetelmillä ja kemikaaleilla. Suoritettavien töiden lisäksi perussiivouksessa voidaan poistaa myös muun muassa hajuhaittoja tai viedä jätteitä kierrätettäväksi. Perussiivousmenetelmiä käytetään silloin, kun tavoiteltua puhtaustasoa ei enää kyetä saavuttamaan ylläpitosiivousmenetelmin.

Perussiivouksessa voidaan

  • puhdistaa pintoja perusteellisesti
  • puhdistaa pintoja, joihin ylläpitosiivousmenetelmät eivät enää tehoa
  • suorittaa pintojen pintakäsittelyjä
  • poistaa sisätilojen hajuhaittoja
  • poistaa pinnoilta vanhoja kemikaalijäämiä
 

Perussiivouksia voidaan tehdä erilaisissa tiloissa aina taloyhtiöistä tuotantotiloihin. Puhtaanapidon lisäksi perussiivouksessa voidaan esimeriksi kierrättää jätteitä tai poistaa kalustesuojia. Laajuutensa vuoksi ammattimaisten perussiivouspalvelujen toteutus vaatii korkeaa ammatillista osaamista sekä laadukkaat työvälineet ja kemikaalit siivoustyön suorittamiseen.

Perussiivouksen kohteet

Pyydä tarjous perussiivouksesta

Meidän kauttamme saat tilattua ammattimaiset, luotettavat ja laadukkaat perussiivoustyöt. Ennen tarjouksen antamista tulemme kartoittamaan tilasi sekä mitä perussiivoustöitä tiloihin olisi hyödyllistä tehdä.

Mitkä ovat perussiivouksen parhaita hyötyjä?

Jos olet joskus tullut miettineeksi, että ’’voisikohan tämän vielä korjata siivoamalla’’, se voi olla mahdollista perussiivoustöiden avulla.

Ammattimaisesti toteutetulla perussiivouksella voidaan muun muassa

• parantaa sisäilman laatua,
• ehkäistä kausi-influenssojen leviämistä,
• pidentää pintamateriaalien käyttöikää,
• pidentää ilmanvaihtokoneiden ja tuotantolaitteiden huoltoväliä,
• poistaa kalman- tai tupakanhajun sisätiloista,
• palauttaa eri pintamateriaalien todellisen värin,
• poistaa vuosikymmenien aikana kertyneitä kemikaalijäämiä ja likaa,
• parantaa tilojen käyttöturvallisuutta,
• pienentää paloturvallisuusriskejä,
• parantaa tilojen käyttäjien viihtyvyyttä sekä
• parantaa ylläpitosiivouksen tehokkuutta.

Perussiivouksella saavutettavat hyödyt ovat tilojen ja niiden käyttäjien näkökulmasta merkittäviä. Säännönmukaisten perussiivoustöiden suorittaminen on tiloista riippumatta tärkeä, koska ylläpitosiivouksessa ei yleensä ole tarkoituksenmukaista suorittaa perussiivoustöitä, kuten lattioiden vahauksia tai yläpölyjen puhdistusta.

Kuinka usein perussiivous kannattaa suorittaa?

Perussiivouksia on syytä suorittaa puolivuosittain tai vuosittain tarvittavan puhtaustason ylläpitämiseksi. Perussiivouksien tarve riippuu muun muassa tilojen kävijämäärästä, -likaisuuden asteesta, -pintamateriaaleista, -käyttötarkoituksesta ja niiden kunnosta sekä säännöllisesti suoritettavien ylläpitosiivoustöiden laajuudesta.

Miksi valita Moneks?

Laadukkaiden palvelujen takaamiseksi ja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi valvomme ja johdamme tehtävät perussiivoustyöt aina itse, ja töiden tekemisestä vastaavat omat siivousalan erikoisosaajamme. Emme käytä alihankintaa tai henkilöstövuokrausta siivoustöiden suorittamiseen, vaan kaikki työt suoritetaan omien työntekijöidemme toimesta.

Käytämme perussiivoustöissä alan uusimpia ja tehokkaimpia ammattikäyttöön tarkoitettuja siivouskoneita ja -välineitä sekä kemikaalivalinnoissamme painotamme kotimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Voimme tuottaa suuren osan perussiivoustöistä myös täysin kemikaalittomasti.

Perussiivous sisältää

Ikkunanpesu

Tavanomaisesti ikkunoiden pesu sisältää ilmansaasteiden, lintujen jätösten sekä tavanomaisen lian puhdistamisen ikkunapinnoilta. Tavanomaisen lian lisäksi ikkunoiden pesun yhteydessä voidaan poistaa myös mainosteippejä, tummennuskalvoja, tai maalijäämiä. Parhaimmillaan ikkunoiden peseminen parantaa tilojen käyttäjien viihtyvyyttä tiloissa. Jotta ikkunapinnat pysyisivät puhtaina olisi niiden pesu hyvä suorittaa vähintään kerran vuodessa kaikille ikkunapinnoille. Ympäristöstä riippuen ulkolasipintaa voidaan joutua pesemään useammin.

Lattian pesu

Lattioiden pesu on hyvä suorittaa silloin, kun ylläpitosiivouksella ei enää kyetä poistamaan pinnoille kertynyttä likaa tai lattioille tahdotaan tehdä suojakäsittely. Lattiapintoja pestäessä on tärkeää osata tunnistaa pestäville pinnoille soveltuva veden määrä, -kemikaalit ja menetelmät. Tilojen käyttöaste ja käyttötarkoitus määrittävät lattioiden pesun tarpeen, mutta yleisesti ottaen lattioiden pesu olisi hyvä suorittaa neljännesvuosittain – yksi tai kaksi kertaa vuodessa muiden perussiivoustöiden yhteydessä.

Lattian vahaus ja suojakäsittely

Ammattimaisesti tehty lattian suojakäsittely tehdään aina puhtaalle-, pestylle pinnalle. Suojakäsittely lisää merkittävästi lattiapintojen käyttöikää sekä helpottaa niiden puhtaana pitoa. Lattioiden suojakäsittely on kannattavaa uusia etenkin silloin, kun vanhat suojakemikaalit ovat kuluneet pois yleisiltä kulku-urilta tai kokonaan. Lattioiden suojakäsittelyä suunniteltaessa on erittäin tärkeää osata tunnistaa suojattavan pinnan materiaali sekä sille soveltuvat puhdistusmenetelmät ja -suojakemikaalit. Suosittelemme lattioiden vahausta ja suojakäsittelyä tilojen käyttöasteesta riippuen tehtäväksi yksi – kaksi kertaa vuodessa.

Seinien pesu

Seinien pesu kohentaa huomattavasti tilojen yleisilmettä sekä puhtaustasoa. Perusteellisesti suoritettu seinien pesu vaikuttaa positiivisesti tilojen viihtyvyyteen ja hengitysilmaan, kun puhtailta pinnoilta on poistettu vanhat kemikaalijäämät sekä kiinnittynyt pöly ja pinttynyt lika. Seinien pesua suunniteltaessa, tulee aina kiinnittää huomiota pestävän seinän pintamateriaaliin sekä kestävyysluokkaan. Suosittelemme seinien pesemistä tehtäväksi muiden perussiivoustöiden yhteydessä yksi – kaksi kertaa vuodessa.

Yläpölyjen puhdistus

Yläpölyjen puhdistamisella tarkoitetaan yli 180 cm korkeudella olevien pintojen puhdistamista pölystä tai kiinnittyneestä liasta. Perusteellisesti suoritettu yläpölyjen poistaminen parantaa merkittävästi sisäilman laatua ja voi parhaillaan vähentää esimerkiksi parkkihallien palokuormaa. Parhaiden hyötyjen saavuttamiseksi – esimerkiksi toimistotiloissa ja oppilaitoksissa - yläpölyjen puhdistus olisi syytä tehdä yhden – kahden vuoden välein. Tätä harvemmin yläpölyjen puhdistusta suositellaan tehtäväksi esimerkiksi parkkihalleissa ja teknisissä tiloissa.

Tekstiilien puhdistus

Tekstiilien puhdistamisella tarkoitetaan esimerkiksi tekstiililattioiden sekä tekstiilikalusteiden, kuten tuolien, verhojen ja mattojen pesua. Tekstiilit keräävät paljon pölyä, joten niiden puhdistaminen parantaa sisäilman laatua ja tilojen viihtyvyyttä. Voimme puhdistaa tekstiilejä paikan päällä, tai noutaa ne ja toimittaa takaisin paikoilleen ammattimaisesti puhdistettuina. Yleisesti ottaen tekstiililattiat olisi hyvä pestä kerran vuodessa sekä käyttöasteesta riippuen tekstiilikalusteet yhden – kolmen vuoden välein.