Liikekiinteistön perussiivous

Liikekiinteistöt ovat kaupallisessa käytössä olevia kiinteistöjä, joiden tiloissa saattaa toimia useita eri yhtiöitä ja jotka yleensä tarjoavat käyttäjilleen erilaisia palveluja, kuten, tarjoamiensa tilojen käyttömahdollisuuksia tai vähittäiskaupan-, ravintola-, pysäköinti- ja aulapalveluja. Varmistaaksesi liikekiinteistön käyttäjien viihtyvyyden ja sen vetovoimaisuuden, kannattaa perussiivoustyöt hoitaa ammattimaisesti.

Pyydä tarjous perussiivoukselle

Meidän kauttamme saat tilattua ammattimaiset, luotettavat ja laadukkaat perussiivoustyöt. Ennen tarjouksen antamista tulemme kartoittamaan tilasi sekä mitä perussiivoustöitä tiloihin olisi hyödyllistä tehdä.

Mitä liikekiinteistön perussiivous on?

Hyvin suunnitellut perussiivoukset ovat oleellinen osa liikekiinteistöjen puhtautta ja parantavat tilojen käyttäjien työn tuottavuutta sekä hyvinvointia.

Liikekiinteistöissä yleisimmin suoritettavia perussiivoustöitä ovat

 • porrashuoneiden- ja muiden yleisten tilojen lattiapintojen perusteellinen puhdistus 1-2 kertaa vuodessa,
 • ikkunoiden-, lasikattojen- ja muiden lasipintojen pesu,
 • tekstiilikalusteiden pesu,
 • saunaosastojen ja muiden edustustilojen perusteellinen puhdistus ennen tilaisuuksia,
 • sosiaali- ja WC-tilojen perusteellinen puhdistus,
 • yläpölyjen puhdistus ja
 • vuokralaisten muuttosiivoukset.

 

Suosittelemme liikekiinteistöjen perussiivouksia suoritettavan tilaajan sekä palvelun tuottajan välillä suunnitellun vuosikellon mukaisesti, jolloin työt ja puhtaanapidon kustannukset saadaan jaettua jopa kahden seuraavan vuoden ajalle.

Liikekiinteistöjen ammattimaisesti suoritetut perussiivoukset

 • parantavat tilojen käyttäjien viihtyvyyttä,
 • ehkäisevät kausi-influenssojen leviämistä,
 • parantavat sisäilman laatua,
 • pidentävät pintamateriaalien, ilmanvaihtokoneiden ja tuotantolaitteiden käyttöikää,
 • parantavat ylläpitosiivouksen tehokkuutta sekä
 • helpottavat kiinteistön kulujen hallintaa.
 
Käymme asiakkaidemme kanssa tarkasti läpi tarjottavien perussiivoustöiden laajuuden sekä niiden tavoitteen tarjouksen tekemisen yhteydessä. Tarkastamme ja hyväksymme suoritetut perussiivoustyöt yhdessä sovitun mukaisesti töiden suorittamisen jälkeen.
 
Esimerkkejä perussiivoustöiden vaikutuksesta kiinteistölle
 • perussiivoustöiden suunnitteleminen vuosikellolle helpottaa kiinteistön kulujen hallintaa.
 • yläpölyjen poistaminen parantaa sisäilman laatua ja pidentää ilmanvaihtokoneiden huoltoväliä.
 • säännönmukaisesti tehdyt perussiivoukset ehkäisevät kausi-influenssojen leviämistä.
 • puhtaat ja hyvin hoidetut aulatilat sekä kirkkaat ikkunapinnat korostavat liikekiinteistön viihtyvyyttä.

 

Ota yhteyttä

Liikekiinteistöjen perussiivoustöiden suunnittelu

Säännönmukaisesti suoritettavien perussiivoustöiden ennalta sopiminen säästää muiden perussiivoustöiden tuomien hyötyjen lisäksi tilaajan aikaa ja takaa suurella käytöllä olevien tilojen puhtaana pysymisen vuodesta toiseen.

Perussiivoustöiden laajuudesta ja suoritusajankohdasta on kannattavaa sopia ylläpitosiivoustöiden sopimisen yhteydessä.

Perussiivoustöitä suunniteltaessa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat

 • kiinteistön käyttöturvallisuuteen- sekä tiloissa turvalliseen liikkumiseen liittyvät seikat.
 • kiinteistössä suoritettavien ylläpitosiivoustöiden laajuus.
 • tilojen puhtauden tason tavoite. Tavoitteen ollessa esimerkiksi, että sosiaali- ja suihkutiloihin ei pääse kertymään kiinnittynyttä- ja pinttynyttä likaa, säännönmukainen perussiivous kannattaa suorittaa vähintään yksi-kaksi kertaa vuodessa.
 • töiden suorituksen ajoittaminen tilojen hiljaisimpiin käyttöaikoihin.
 • suunniteltavien perussiivoustöiden viimeisin suoritusajankohta ja laajuus.
 • tilaajan toiveissa olevien suurien perussiivoustöiden, kuten esimerkiksi kiinteistön lasikattojen pesu, tai teknisten tilojen perusteellinen pölyjen poistamisen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä töiden suunnittelu vaatii aikaa ja -suorittaminen usein mittavia käytännönjärjestelyjä.
 • tilojen käyttäjien puhtauteen- ja perussiivoustyön suorittamiseen liittyvät toiveet.

Kuinka usein liikekiinteistöjen perussiivous kannattaa suorittaa?

Liikekiinteistöjen perussiivouksen tarve riippuu tilojen kävijämääristä ja tilaajan puhtaudelle asettamista tavoitteista. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että harvemmin suoritettavia perussiivoustöitä, kuten esimerkiksi teknisten tilojen perusteellista pölyjen poistamista kannattaa tehdä tarpeen mukaisesti, esimerkiksi kolmen-viiden vuoden välein, kun taas suuremmalla käytöllä olevien tilojen perussiivoustöitä on syytä suorittaa yksi-kaksi kertaa vuodessa.

Suurella käytöllä olevien tilojen, kuten esimerkiksi kiinteistön kuntosali- sosiaali-, WC- ja aulatilojen perussiivouksia kannattaa suorittaa säännönmukaisesti kaksi-neljä kertaa vuodessa.

Alla on lueteltuna perussiivouksen näkökulmasta optimaalisia puhdistusvälejä:

Tila

Kuinka usein perussiivous kannattaisi suorittaa

Aulat ja yleiset oleskelutilat

1-2 kertaa vuodessa

Porraskuilut ja hissit

1-4 kertaa vuodessa

Sosiaali- ja WC-tilat

2-4 kertaa vuodessa

Neuvottelu- ja edustustilat

1-2 kertaa vuodessa

Jätehuoneet

2-4 kertaa vuodessa

Tekniset tilat

3-5 vuoden välein

Mitä tilan laadukas perussiivous vaatii?

Ammattimaisten perussiivouspalvelujen toteutus vaatii korkeaa ammatillista osaamista sekä laadukkaita siivoustyössä käytettäviä työvälineitä ja kemikaaleja.

Kiinteistöjen ammattimaisesti toteutetut perussiivoukset vaativat ammatillisen osaamisen lisäksi

 • kiinteistön turvallisuuskäytäntöjen tuntemista,
 • perussiivoustöiden huolellista suunnittelua,
 • tarkkaa töiden sisällöstä ja ajankohdasta sopimista,
 • tilojen käyttäjien ohjeistamista perussiivousten aikana,
 • tarpeenmukaista kommunikointia töiden tilaajan ja palveluliikkeen välillä ennen perussiivoustöiden suorittamista, niiden aikana ja niiden jälkeen,
 • palveluliikkeen huolellista omavalvontaa perussiivousten aikana sekä
 • tehtyjen töiden tarkastamista sovitulla tavalla, niiden valmistuttua.