Muuttosiivous

Muuttosiivous koostuu muuton yhteydessä tehtävistä siivoustöistä, jotka suoritetaan joko ennen tai jälkeen muuton.

Muuttosiivouksen ulkoistamisesta saatavat merkittävimmät hyödyt ovat oman ajan säästäminen sekä varmuus siitä, että työt on suoritettu ammattimaisesti ja laadukkaasti.

Pyydä tarjous muuttosiivoukselle

Meiltä saat luotettavat ja ammattimaisesti hoidetut muuttosiivouspalvelut. Ammattilaisemme kartoittavat tilat ja suorittavat muuttosiivouksen tilan erikoispiirteet huomioiden.

Ammattimaiset ja luotettavat muuttosiivoukset

Muuttosiivousten onnistunut toteutus vaatii suunnitelmallisuutta, ammatillista osaamista sekä laadukkaita siivoustyössä käytettäviä työvälineitä ja kemikaaleja.

Meidän kauttamme saat vaivattomasti hankittua muuttosiivoustyöt sekä yrityksesi toimitiloihin että omaan asuntoosi. Muuttosiivoustöiden laajuus käydään aina tilaajan kanssa läpi ennen tarjouksen antamista ja töiden suorittamista. 

Voimme suorittaa muuttosiivoustyöt myös täysin kemikaalittomasti, töiden lopputuloksesta tinkimättä.

Toimistotilojen muuttosiivous

Toimistojen muuttosiivouksia tehtäessä voi siivoustöiden painopistenä olla esimerkiksi jätteiden hävittäminen sekä kokolattiamattojen- ja tekstiilikalusteiden pesu.

Toimistoissa voidaan esimerkiksi

 • kerätä ja viedä jätteet kierrätykseen
 • pestä ikkunoiden sisäpinnat ja poistaa niistä mainosteipit
 • pestä tekstiililattiat ja kalusteet
 • puhdistaa perusteellisesti keittiötilat ja laitteet
 • pestä perusteellisesti WC-, suihku-, ja sosiaalitilat

Asuinhuoneistojen muuttosiivous

Asuinhuoneistojen kohdalla muuttosiivoustöiden painopiste on kaikkien pintojen kosteapyyhinnässä sekä kosteiden- ja keittiötilojen perussiivouksessa.

Asunnoissa voidaan esimerkiksi

 • tilata jätelava ja tyhjentää asunto jätteistä
 • tilata ilmanpuhdistus ja otsonointipalvelut
 • pestä likaantuneiden ikkunoiden sisäpinnat sekä parvekelasit
 • pyyhkiä kiintokalusteet ja IV-venttiilit kauttaaltaan
 • puhdistaa perusteellisesti keittiö ja kodinkoneet
 • pestä perusteellisesti WC-, suihku-, ja sosiaalitilat

Räätälöimme muuttosiivouksessa tehtävät siivoustyöt aina asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Asuntojen muuttosiivouksia toteutamme pääsääntöisesti ennalta sovittujen runkosopimusten puitteissa, kun taas yksityishenkilöille ja toimistotiloille tehtävissä muuttosiivouksissa sovimme töiden laajuudesta tilauksen yhteydessä.

Mitä ammattimaisesti toteutettu muuttosiivous vaatii?

Ammattimaisesti tehty muuttosiivous vaatii  korkean ammatillisen osaamisen sekä välineiden lisäksi

 • tarkkaa siivoustöiden sisällöstä ja -ajankohdasta sopimista,
 • asiakkaan muuttosiivoukselle asettamien aikamääreiden noudattamista,
 • tilojen käyttäjien ohjeistamista muuttosiivouksen aikana,
 • tarpeenmukaista kommunikointia töiden tilaajan ja palveluliikkeen välillä ennen muuttosiivouksen suorittamista, sen aikana ja sen jälkeen,
 • palveluliikkeen huolellista omavalvontaa muuttosiivouksen aikana sekä
 • tehtyjen töiden tarkastamista sovitulla tavalla, niiden valmistuttua.

 

Varmistamme tekemiemme muuttosiivousten laadun tuottamalla työt oman perussiivoustiimimme voimin, jolloin työt johdetaan, valvotaan ja tuotetaan alan huippuosaajien toimesta.

Mitä muuttosiivouksessa tulisi ottaa huomioon?

Muuttosiivousta tehtäessä tulisi ottaa huomioon ainakin tilan omistajan muuttosiivoukselle asettamat vaatimukset. Hyvä nyrkkisääntö on, että kunhan tiloissa ei ole irtokalusteita, tai -roskia ja kaikki sisätiloissa olevat pinnat ovat puhtaat, eikä niillä ole kiinnittynyttä tai pinttynyttä likaa, niin tilan pitäisi olla luovutusvalmis.

Asuinhuoneistoja ja toimitiloja koskevat yksityiskohtaisemmat muuttosiivousta koskevat ohjeet saa kuitenkin aina pyydettäessä tilojen hallinnoinnista vastaavalta taholta.