Tuotantotilojen perussiivous

Tuotantotilojen perussiivous on tärkeä osa menestyksekästä ja sujuvaa tuotantoketjua.

Säännönmukaisesti ja ammattimaisesti toteutetut perussiivoustyöt pidentävät kiinteistön ilmanvaihtokoneiden elinikää sekä tuotantotilan työolosuhteita, jolloin myös tiloissa työtä tekevien henkilöiden hyvinvointi paranee.

Tuotantotilojen perussiivousten ammattimainen suunnittelu ja toteutus

Perussiivousten ammattimainen suunnittelu vaatii kokemusta vastaavien töiden suunnittelusta sekä suorittamisesta. Meidän työnjohdollamme on yli 15 vuoden kokemus perussiivouspalvelujen suunnittelusta ja tuottamisesta.

Tuotantotilat ovat pääsääntöisesti yhtiöiden tuotannosta vastaavien liiketoiminnan osien käytössä olevia tiloja, jotka tyypillisesti kuuluvat

 • alkutuotantoon- (kuten maa- ja metsätalouteen),
 • jalostukseen- (kuten teollisuuteen ja rakentamiseen) sekä
 • palvelutuotantoon (kuten liikenteeseen ja julkiseen palvelutuotantoon) liittyvästä tuotannosta.

 

Varmistaaksesi tuotantoketjusi työturvallisuuden ja tuotantotehokkuuden, kannattaa tiloissa suorittaa perussiivoustöitä säännöllisin väliajoin.

Tuotantotilojen ammattimaisesti suoritetut perussiivoukset

 • parantavat työturvallisuutta,
 • pienentävät paloturvallisuusriskejä,
 • parantavat tilojen käyttäjien viihtyvyyttä,
 • ehkäisevät kausi-influenssojen leviämistä,
 • parantavat sisäilman laatua,
 • pidentävät pintamateriaalien, ilmanvaihtokoneiden ja tuotantolaitteiden käyttöikää,
 • parantavat ylläpitosiivouksen tehokkuutta sekä
 • helpottavat tuotantotilojen kulujen hallintaa.
Esimerkkejä perussiivousten hyödyistä tuotantotiloissa
 • Logistiikkakeskuksen tuotantotilojen lattiapintojen perusteellinen pölyjen poistaminen kerran vuodessa parantaa työturvallisuutta.
 • Leipomotilan lattiapintojen ja tuotantokoneiden perusteellinen puhdistus takaa tilojen hygieenisyyden.
 • Tuotantotiloihin kertyneiden yläpölyjen puhdistaminen parantaa sisäilmaa, pidentää ilmanvaihtokoneiden käyttöikää ja voi jopa pienentää tilojen palokuormaa.
 • Säännönmukaisesti tehdyt perussiivoukset ehkäisevät myös kausi-influenssojen leviämistä ja pienentävät näin ollen sairaspoissaolojen määrää.

Pyydä tarjous perussiivouksesta

Meidän kauttamme saat tilattua ammattimaiset, luotettavat ja laadukkaat perussiivoustyöt. Ennen tarjouksen antamista tulemme kartoittamaan tilasi sekä mitä perussiivoustöitä tiloihin olisi hyödyllistä tehdä.

Tuotantotilojen perussiivoustöiden suunnittelu

Tuotantotilojen perussiivoustöitä suunniteltaessa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat

 • tilojen käyttöturvallisuuteen sekä tiloissa turvalliseen liikkumiseen liittyvät seikat.
 • tiloissa suoritettavien ylläpitosiivoustöiden laajuus.
 • tilojen puhtauden tason tavoite. Jos tavoite on esimerkiksi, että sosiaali- ja suihkutiloihin ei pääse kertymään kiinnittynyttä- ja pinttynyttä likaa, niin säännönmukainen perussiivous kannattaa suorittaa vähintään yksi-kaksi kertaa vuodessa.
 • töiden suorituksen ajoittaminen tilojen hiljaisimpiin käyttöaikoihin.
 • suunniteltavien tilojen perussiivoustöiden viimeisin suoritusajankohta ja laajuus.
 • tilaajan toiveissa olevien suurien perussiivoustöiden, kuten esimerkiksi tuotantotilan säilytysjärjestelmien- tai teknisten tilojen perusteellinen pölyjen poistamisen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä niiden suorittaminen vaatii paljon aikaa ja usein myös mittavia käytännönjärjestelyjä.
 • tilojen käyttäjien puhtauteen- ja perussiivoustyön suorittamiseen liittyvät toiveet.
Kuinka usein tuotantotilojen perussiivous kannattaa suorittaa?

Tuotantotilojen perussiivouksen tarve vaihtelee toimialoittain. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että harvemmin suoritettavia perussiivoustöitä, kuten esimerkiksi säilytysjärjestelmien perusteellista pölyjen poistamista kannattaa tehdä tarpeen mukaisesti, esimerkiksi 3-5 vuoden välein, kun taas suuremmalla käytöllä oleviin tiloihin perussiivoustöitä olisi hyvä tehdä 1-2 kertaa vuodessa.

Alla on lueteltuina erilaisia tuotantotiloissa sijaitsevia tiloja sellaisilla perussiivouskertojen määrillä, joilla voidaan yleisimmin saavuttaa perussiivoustöistä saavutettavat optimaaliset hyödyt:

Tila

Kuinka usein perussiivous kannttaisi suorittaa

Tuotantotilat

1-2 kertaa vuodessa

Tuotannon toimistotilat

1-4 kertaa vuodessa

Tuotannon sosiaali- ja WC-tilat

1-4 kertaa vuodessa

Neuvottelu- ja edustustilat

1-2 kertaa vuodessa

Yleiset oleskelu- ja aulatilat

1-2 kertaa vuodessa

Tekniset tilat

3-5 vuoden välein