Tuotantotilojen ylläpitosiivous

Tilaa ilmainen koesiivous

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme ilmaisen siivouskäynnin, jolla kartoitamme tilojen käyttötarkoituksen, siivoustarpeen sekä siivoamiseen käytettävän ajan. Koesiivous mahdollistaa kustannustehokkaan, räätälöidyn ja asiakkaan toiveiden mukaisen palvelukokonaisuuden luomisen.

Puhtaat tuotantotilat, tyytyväiset asiakkaat

Tuotantotilojen siivouspalveluita suunniteltaessa on ensisijaisen tärkeää ottaa huomioon asiakkaan toiminnan luonne. Tämä vaikuttaa merkittävästi siivouksen suorittamisen ajankohtaan, valittaviin siivousmenetelmiin ja muun muassa lattianhoitokoneiden valintaan.

Esimerkiksi elintarvikkeita käsittelevän tuotantotilan ylläpitosiivous poikkeaa monella tapaa rekkahallin, automyymälän tai autokorjaamon ylläpitosiivouksesta. Kaikilla tuotantotiloilla on omat erityiset piirteensä, jotka tulee ottaa huomioon siivouspalveluita suunniteltaessa.

Moneks siivoaa kaikenlaiset tuotantotilat pääkaupunkiseudulla

Tuotantotiloissa siivouskertojen tiheys on yksi tärkeimmistä tekijöistä ylläpitosiivouksesta sovittaessa. Tuotantotiloissa erityisesti lattioiden hoidon tiheys ja siihen valittavat menetelmät korostuvat, sillä pinta-alat ovat yleensä suuria ja lika voi olla toimialan mukaan erittäin raskasta.

Lattiapintojen puhtaus vaikuttaa olennaisesti tiloissa työskentelevien ihmisten työturvallisuuteen ja tuotantotehokkuuteen.

Tuotantotilojen työntekijöiden käytössä olevat muut tilat, kuten taukotilat, keittiö sekä sosiaali- ja suihkutilat jäävät yleensä liian vähäiselle huomiolle. Näiden tilojen siivousta suunnitellessa on syytä kiinnittää huomiota sopivin väliajoin suoritettavaan perusteelliseen puhdistukseen, jolla tilan puhtauden taso korotetaan takaisin haluttuun pisteeseen.

Perusteellisemman siivouksen voi suorittaa, joko kausisiivouksena, tai perussiivouksena. Tilojen käyttöasteen, eli kävijämäärän mukaan näiden tilojen perusteellisempi siivous olisi hyvä suorittaa 2—6 kertaa vuodessa.

Ammattimaisesti hoidettu ylläpitosiivous kasvattaa tuloksentekokykyäsi

Tuotantotilojen ylläpitosiivous tapahtuu tavallisimmin 3–7 kertaa viikossa ja silloin, kuin tiloissa ei ole aktiivista toimintaa. Kellonaika, jolloin siivous suoritetaan, vaihtelee tuotantotilojen kohdalla erittäin paljon, joten se tulee määritellä erityisen tarkasti ylläpitosiivouksesta sovittaessa. Tarvittaessa tiloja voidaan siivota myös viikonloppuisin ja yöaikaan.

Hyvin suunniteltu ja hoidettu tuotantotilan ylläpitosiivous

  • tukee työturvallisuutta,
  • nostaa tuotantotehokkuutta,
  • lisää tiloissa työskentelevien ihmisten hyvinvointia,
  • vähentää riskiä sairastua kausi-influenssoihin, ja
  • säästää kuluissa pidentämällä pintamateriaalien käyttöikää
Ammattimaisesti hoidettu ylläpitosiivous kasvattaa tuloksentekokykyäsi

Tuotantotiloja on monenlaisia ja kaikilla niillä on siivouspalveluiden näkökulmasta omat jopa hyvin tarkoin määritellyt erityispiirteensä.

  • Varasto- ja logistiikkatiloissa oleellisimpia tekijöitä siivouspalveluita suunniteltaessa ovat lattianhoitoon valittavat menetelmät ja koneet sekä tiloissa työskentelevän henkilöstön hyvinvointi.

 

  • Elintarviketeollisuuden tiloissa siivouspalveluiden on kyettävä vastaamaan tilojen standardeihin ja tiloille asetettuihin laatuvaatimuksiin. Erityisen tärkeää on puhtauspalveluiden laadun arviointi ja sen mittaaminen. Arviointia ja mittausta tehdään pintapuhtausnäytteiden sekä laaduntarkastuskierrosten avulla. Elintarviketilojen tuotantolinjat, laitteet ja koneet siivotaan päivittäin. Siivouspalveluiden tuottaminen elintarviketeollisuuden tiloissa vaatii korkeaa ammatillista osaamista.

 

  • Korjaamotilojen ylläpitosiivousta suunniteltaessa on otettava huomioon se, kuinka vaikutamme raskaaseen likaan ja suuren irtolian määrään. Nämä tekijän vaikuttavat oleellisesti valittaviin puhdistusmenetelmiin sekä kohteella käytettävään kalustoon.

Miksi valita Moneks?

Suunnittelemme siivouspalvelut asiakkaan sekä tuotantotilojen tarpeiden mukaisesti ja toteutamme palvelut ammattimaisesti sekä joustavasti. Kykenemme vastaamaan yksityiskohtaisiinkin palvelupyyntöihin sekä pitämään tuotantotilanne puhtaana muun muassa suunnittelemalla vuosittain toteutettavat perussiivoustyöt vuosikelloa käyttäen.

Tarjoamme henkilökohtaista palvelua sekä tuotamme ja johdamme ylläpitosiivouspalvelumme itse ilman alihankintaa tai henkilöstövuokrausta.

Käytämme ylläpitosiivouspalveluissamme alan uusimpia ja tehokkaimpia ammattikäyttöön tarkoitettuja siivousvälineitä ja kemikaaleja. Painotamme työväline- ja kemikaalihankinnoissamme kotimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä ja voimme tuottaa ylläpitosiivouspalvelut myös täysin kemikaalittomasti.