Missio, visio, arvot

Missiomme on olla vastuullisin palveluntarjoaja siivousalalla.

Moneks Missio, visio, arvot

Edistämme yhteiskunnallista hyvää sekä sosiaalisen pääoman kasvua yhteiskunnassa. Kiertotalousajattelu, kotimaisuus sekä ekologisuus ovat toimintamme ytimessä ja liikumme vaiheittain kohti kemikaalittomia siivousmenetelmiä ympäristön säästämiseksi. Palvelumme perustuvat asiakkaidemme tarpeiden täyttämiselle ja ne ovat suunniteltu laadukkaiksi ja kustannustehokkaiksi sekä asiakkaan että ympäristön näkökulmasta.

Sosiaalinen vastuu

Edistämme toiminnallamme sosiaalisen kestävyyden kasvua yhteiskunnassa. Pyrimme tähän kiinnittämällä huomiota henkilöstön hyvinvointia ja psykologista turvallisuutta edistäviin toimiin sekä tekemällä yhteistyötä yhteiskunnallisesti merkittävien toimijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Live-Säätiön, Suomalaisen Työn Liiton ja SSTL Puhtausala ry:n kanssa yhteiskunnallisen hyvän edistämiseksi sekä siivousalan työntekijöiden ammattiosaamisen ja ammatillisen arvostuksen kasvattamiseksi. Tavoitteenamme on saada siivousalalle kansalliset standardit henkilöstön ammatillisille vaatimuksille.

Ekologinen vastuu

Kiertotalousajattelu on keskeinen osa toimintaamme ja huomioimme sen aina toiminnan suunnittelusta hankintoihin sekä palvelujen tuottamisessa loppukäyttäjille. Priorisoimme kotimaisuutta ja ekologisuutta kaikissa tuote- ja palveluhankinnoissamme. Käytämme ylläpitosiivouspalveluissamme ainoastaan täysin biohajoavia ja kotimaisia Kiillon tuotteita. Liikumme vaiheittain kohti kemikaalittomia siivousmenetelmiä ympäristön säästämiseksi. Tavoitteenamme on saada ylläpitosiivouspalvelullemme Joutsenmerkki vuoden 2023 loppuun mennessä.​

Taloudellinen vastuu

Sosiaalisen ja ekologisen vastuun täyttäminen pitkällä aikavälillä on mahdotonta ilman kestävällä pohjalla olevaa liiketoimintaa. Taloudellisen vastuumme merkittävämpiä toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja proaktiivinen asiakaspalvelu. Etsimme jatkuvasti uusia innovaatioita asiakkaidemme palvelutarpeiden täyttämiseksi sekä tuotamme kaikki palvelumme laadukkaasti ja ammattimaisesti käyttämällä tehokkaita sekä ympäristöystävällisiä tuotteita ja menetelmiä. Palvelumme ovat aina mitoitettu asiakkaidemme todelliseen tarpeeseen, jolloin ne ovat kustannustehokkaita sekä asiakkaan että ympäristön näkökulmasta.

Visiomme on olla Suomen halutuin siivousalan yhteistyökumppani ja työnantaja.

Tuotamme sidosryhmillemme lisäarvoa tarjoamalla vaivattomia, luotettavia ja kustannustehokkaita palveluja. Haluamme olla edelläkävijöitä asiakaskokemuksen ja palvelutuotannon laadussa sekä henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Ihmislähtöisillä johtamiskäytännöillä, erilaisilla henkilöstöeduilla ja mahdollisuudella vaikuttaa omaan työnkuvaansa tähdätään hyvinvoivaan, tyytyväiseen sekä ammattitaitoiseen henkilöstöön.

Yhteistyökumppanina

Halutuimpana yhteistyökumppanina toimimista tavoittelemme perustamalla toimintamme yhteiskunnallisesti merkityksellisille arvoille ja tuottamalla lisäarvoa sidosryhmillemme tarjoamalla vaivattomia, luotettavia sekä kustannustehokkaita palveluja. Haluamme olla yksi siivousalan ammattimaisimmista toimijoista sekä tunnistettu edelläkävijä asiakaskokemuksen ja palvelutuotannon laadussa. Pidämme jaettuja arvoja yritysten välillä tärkeinä ja siksi valitsemme myös omat yhteistyökumppanimme arvoihimme perustuen.

Työnantajana

Halutuimpana työnantajana toimimista tavoittelemme tarjoamalla siivousalan parhaimpia henkilöstöetuja ja ihmislähtöistä henkilöstöjohtamista. Toiminnallamme pyrimme siihen, että työntekijämme tulevat töihin ja lähtevät töistä tyytyväisinä. Pyrimme luomaan työympäristöstämme miellyttävän sekä henkilöstön hyvinvointia tukevan, muun muassa selkeiden työmenetelmien ja urapolkumallin kautta. Haluamme parantaa yrityksemme vetovoimaa nostamalla yhteiskunnallisesti merkittävät arvot kokonaisvaltaisesti osaksi toimintaamme. Lisää arvoistamme voit lukea täältä (hyperlinkki).

Arvomme ovat vastuullisuus, reiluus ja läpinäkyvyys.

Moneks Missio, visio, arvot

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että liiketoimintamme perustuu kestävälle kehitykselle, huolehdimme työntekijöistämme ja kitkemme alan työperäistä hyväksikäyttöä. Reiluus merkitsee meille sitä, että kaikkia kohdellaan kunnioittavasti sekä samanarvoisesti ja että hoidamme sovitut asiat joustavasti huomioimalla asiakkaidemme tarpeet. Läpinäkyvyys tarkoittaa meille sitä, että meillä on avoimet ja selkeät toimintatavat sekä menetelmät työntekijöidemme ja asiakkaidemme suuntaan.

Vastuullisuus merkitsee meille sitä, että​

• Kestävä kehitys on liiketoimintamme keskiössä
• Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista
• Huolehdimme yhtiömme toiminnan jatkuvuudesta
• Kitkemme siivousalan työperäistä hyväksikäyttöä
• Kasvatamme alan ammatillista osaamista

Reiluus merkitsee meille sitä, että

• Työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja samanarvoisesti
• Kitkemme työperäistä hyväksikäyttöä toimimalla eettisesti ja informoimalla sidosryhmiämme siivousalan ongelmista
• Hoidamme asiat sovitulla tavalla
• Toimimme suoraselkäisesti kaikissa tilanteissa
• Tuotamme palveluitamme joustavasti ottamalla asiakkaidemme tarpeet huomioon

Läpinäkyvyys merkitsee meille sitä, että​

• Meillä on avoimet ja selkeät palkkaus-, urapolku-, etu- ja bonusjärjestelmät
• Tuottamiemme palveluiden prosessit ja työnkuvaukset ovat työntekijöillemme sekä asiakkaillemme selkeitä
• Raportoimme vastuullisuusasioista verkkosivuillamme